www.kratena.cz/vodni-prvky

Cookies

Dovolujeme si upozornit, že tento web používá cookies. Výhradně ke statistickým účelům a nic není s nikým jiným sdíleno.
OK, rozumím

Kratěna.cz

Vodní prvky

Prameniště

Obvykle jej tvoří skupina kamenů, ze kterých vyvěrá pramen vody. Ten zpravidla ústí do vodní nádrže. Koryto, kterým pramen teče do jezera, může být různým způsobem pojednáno – od přírodních koryt vyskládaných z kamenů a oblázků až po opracovaná dřevěná či kovová koryta. Prameniště by mělo mít dobrý vizuální kontakt s terasou nebo místem, kde se často zdržujeme. Nejedná se pouze o pohledovou záležitost, zvuk bublání vody harmonicky dotváří atmosféru zahrady.

Kaskáda

Pro tvorbu kaskády je nutný větší sklon terénu a důslednější zahloubení koryta potoka, abychom vytvořili jednotlivé stupně kaskády. Je možno vytvořit schodovitou kaskádu nebo kaskádu s tůňkami mezi jednotlivými stupni.

Vodopád

Je velmi výrazným prvkem a vyžaduje citlivý přístup, aby nepůsobil v zahradě násilně. K vodopádu se přikloníme spíše v zahradě založené na svažitém terénu, protože vybudování mohutného vodopádu na rovině působí v konečném důsledku velmi nepřirozeně a budí dojem, že voda teče odnikud nikam. Je třeba dbát také na stránku poslechovou, aby hluk padající vody nenarušoval odpočinek.

Mokřad

Jedná se o nenáročný vodní prvek, který ocení hlavně milovníci rostlin, zakládáme jej totiž za účelem pěstování bahenních rostlin. Rozlišujeme 2 typy mokřadu: kyselý a neutrální až zásaditý. Většina rostlin je k půdní reakci poměrně tolerantní, ovšem rostliny z kyselých rašelin a slatin mají vyhraněné nároky na prostředí. Umístění mokřadu je naprosto libovolné, záleží pouze na tom, chceme-li pěstovat rostliny stinné či rostoucí na plném slunci. Mokřad může být vybudován samostatně nebo jako okrajová část větších vodních nádrží.