www.kratena.cz/projekce

Cookies

Dovolujeme si upozornit, že tento web používá cookies. Výhradně ke statistickým účelům a nic není s nikým jiným sdíleno.
OK, rozumím

Kratěna.cz

Projekce zahrad a zeleně

Jak postupujeme při vytváření návrhu rodinné zahrady?

První konzultace slouží k seznámení projektanta s požadavky a přáními investora (zadavatele). Většinou se první setkání uskuteční v terénu a přímo na místě je projednáno zadání, ujasní se směr, kterým návrh povede.

K vypracování návrhu je třeba dodat mapové podklady – geometrický plán či katastrální snímek s aktuálními stavebními objekty. Pokud toto není k dispozici, projektant provede zaměření pozemku a objektů – tedy polohopisu, popřípadě i zaměření relativních výšek.

Následuje vypracování konceptu návrhu, podle zadání je vypracována 1 nebo více variant, který jsou zkonzultovány se zadavatelem a ten si vybere výslednou variantu, popřípadě je koncept upraven. Při návrhu klademe důraz nejen na kompoziční působivost a pobytovost zahrady, ale i na její snadnou údržbu. Zohledňujeme i velikost a polohu pozemku, půdní a klimatické podmínky, jejichž respektování je nutné pro správné fungování zahrady.

Po odsouhlasení změn je provedena studie zahrady, která je předložena jak v půdorysném řešení, tak prostorovém – jsou vypracovány skici, které dokladují hmotové řešení prostoru. Studie obsahuje členění prostoru na jednotlivé funkční celky, je ujasněna poloha stavebních i vegetačních prvků v zahradě.
Poslední fází je dopracování projektu do fáze prováděcí dokumentace, kde jsou řešeny technické detaily stavebních prvků (pergola, schodiště, zpevněné plochy, bazén, jezírko…) a je vytvořený osazovací plán zahrady se specifikovaným rostlinami.

Navrhovaný projekt jsme schopni zrealizovat a zajistit i pravidelnou údržbu.

Projekt obsahuje

  • Průvodní zprávu, která obsahuje popis navrhovaného zahradně-architektonického řešení, seznam použitých rostlin a výkaz výměr.
  • Dle stupně projektu je přiložen buď přibližný propočet ceny realizace nebo položkový rozpočet s cenami jednotlivých pracovních operací a naceněním rostlinného materiálu.
  • Grafickou část, která obsahuje studii kompozičního řešení zahrady, osazovací plány se specifikací rostlin, skici/perspektivy navrhovaných partií a případně technické detaily.

Cena projektu

Je ovlivněna velikostí a členitostí pozemku, náročností a požadavky klienta na prostorové řešení a budoucí využití, potřebou začlenění stávající zeleně a také kvalitou a množstvím Vámi dodaných podkladů. Cenu jsme schopni Vám navrhnout po prvním nezávazném setkání, prohlídce a zaměření pozemku a po konzultaci s Vámi, kde se dozvíme Vaše představy a nároky.

Projektanti